Slider img Slider img 2 Slider img 3
This is an example of a HTML caption with a link.

Min patientjournal – få kontroll över din egen vård

Min patientjournal ger dig en unik möjlighet att på ett ställe samla alla dina viktiga medicinska journaler och själv utnyttja kraften i din information för att få så bra och enkel vård som möjligt.

Vi åtar oss att skydda dina uppgifter och du kan känna dig helt trygg i att vi dels hämtar in alla information som du har rätt till, dels skyddar den så att bara du enkelt på din portalsida kan bestämma vem som får ta del av vad.

Denna tjänst är ett nytt unikt verktyg för dig i omhändertagandet av dig och dina anhöriga vars syfte är att ge dig makten över all den information som sparas om dig inom vården. Minpatientjournal.se ger dig möjligheten att se dina journaler, dina testresultat och kommunicera med din läkare på ett enkelt och direkt sätt via internet.