Distansrapportering via Hälsodagbok stärker patient och avlastar slutenvården

Intressant pågående studie som demonstrerar hur självrapportering på distans kan avlasta slutenvården och skapa samordning kring patienten. Läs mer