Samtliga svenska landsting bryter mot lagen – Dagens Nyheter

Dagens Nyheter pekar på ett av de stora problemen inom journalhantering i Sverige i dag. Ett problem som användare av minpatientjournal.se själva kan förhindra och styra. Läs mer>>