min patientjorunal

Dina journaler - för dig

Minpatientjournal.se är skapat för dig som patient för att stödja dig i din och dina anhörigas hälsoprocess, vare sig du ofta behöver sjukvård eller inte.

  • Du kan enkelt och varsomhelst ta del av din medicinska historik
  • Du får en tydlig överblick över dina testresultat och ges möjligheten att se hur de utvecklas över tiden och jämföra med gränsvärden
  • Om du byter vårdgivare kan du enkelt förse dem med viktig information om dig
  • Du kan ta del av dina anhörigas journaler och hjälpa dem att hantera sin situation och eller övervaka hur de utvecklas
  • Du kan ta del av din behandling och din läkares omdöme på ett aktivt sätt
  • Vi använder hög säkerhet för att skydda dina uppgifter från obehöriga