min patientjorunal

Utgår från patienten och medborgaren

Patientens möjlighet att välja och påverka sin behandling, att ta ansvar för sin hälsa och att på ett enkelt sätt ta del av och kommunicera med vården är möjligheter som minpatientjournal.se bidrar med till de anslutna. Med sitt egna Hälsokonto på nätet så kan patienten skriva egna anteckningar, registrera och rapportera egen medicinsk och icke-medicinsk information och dela med sig den till vården. Genom en innovativ och nytänkande lösning sker detta utan att Patientdatalag eller Personuppgiftslag överträdes. Patientmakt i  samklang med lagar och förordningar.