min patientjorunal

Nytänkande för vården

Min Patientjournal är en unik, innovativ tjänst utvecklad för den moderna patienten som önskar engagemang, service och delaktighet och för de vårdgivare som tror på och vill arbeta med patientbemyndigande (empowerment), hälsofrämjande arbete, uppsökande verksamhet och hög servicekänsla.

Tjänstens moderna och intuitiva användarinterface uppmuntrar till användning och delaktighet. Kommunikationen med vården blir enkel och översiktlig och leder till till delaktighet. Vården kan enkelt stödja och hantera patienten och samtidigt bli mera effektiv och åstadkomma bättre medicinska kvalitet och patientsäkerhet.